Azerbaycan’ın Işgal Altında Bulunan Bölgelerine Seyahat Etmeyi Öngören Türk Vatandaşlarına Yönelik Seyahat Ve Güvenlik Duyurusu

Bakü Büyükelçiliği 05.10.2017

29 Eylül 2017 tarihli Bakanlık açıklamasında da belirtildiği üzere, ülkemiz, Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık beşte biri üzerinde devam eden işgalin sona erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycanlı kardeşleriyle yakın dayanışma içerisinde hareket etmektedir.

Bu bağlamda, işgal altında bulunan Azerbaycan’a ait sözkonusu bölgelerin, Azerbaycan makamlarından izin alınmadan ziyaret edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olmasının yanısıra, Azerbaycan kanunlarına istinaden çeşitli yaptırımları gerektirdiğinin; ayrıca, işgal altındaki bölgelere giden vatandaşlarımıza icap ettiği takdirde ülkemizce konsolosluk koruması sağlanmasının mümkün olmadığının, dolayısıyla vatandaşlarımızın işgal altındaki anılan bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarında yarar olduğunun hatırlatılması gereği hasıl olmuştur.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Nazirliyin 29 sentyabr 2017-ci il tarixli bəyanatında da qeyd edildiyi kimi ölkəmiz Azərbaycan ərazilərinin beşdə birinin işğalına son qoyulması ilə bağlı azərbaycanlı qardaşları ilə sıx həmrəylik şəraitində hərəkət edir.

Bununla əlaqədar olaraq işğal altında olan, Azərbaycana aid qeyd edilən ərazilərə Azərbaycan orqanlarından icazə almadan səfər edilməsinin beynəlxalq hüquqa zidd olmaqla yanaşı Azərbaycan qanunlarına əsasən müxtəlif sanksiyaların tətbiqini zəruri etdiyinin, həmçinin işğal altındakı ərazilərə səfər edən vətəndaşlarımızın ehtiyac olarsa, ölkəmizin konsulluqları tərəfindən mühafizəsinin təşkil olunmasının mümkün olmadığının, başqa sözlə vətəndaşlarımızın işğal altındakı həmin ərazilərə səfər etməkdən çəkinmələrinin faydalı olduğunun xatırladılması zərurəti yaranmışdır.

Vətəndaşlarımızın diqqətinə çatdırılır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

09:00 - 12:30
1.1.2019 3.1.2019 Yılbaşı Tatili
20.1.2019 20.1.2019 Milli Matem Günü
8.3.2019 8.3.2019 Dünya Kadınlar Günü
20.3.2019 26.3.2019 Nevruz Bayramı
9.5.2019 9.5.2019 Faşizme Karşı Zafer Günü
28.5.2019 28.5.2019 Cumhuriyet Bayramı
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
15.6.2019 15.6.2019 Milli Kurtuluş Günü
26.6.2019 26.6.2019 Silahlı Kuvvetler Günü
12.8.2019 13.8.2019 Kurban Bayramı
9.11.2019 9.11.2019 Bayrak Günü
31.12.2019 31.12.2019 Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü