Ekonomik ve Ticari İlişkiler, 13.7.2018

Ekonomik ve Ticari İlişkiler

2017 yılında Azerbaycan’la ihracatımız 1.3 milyar ABD Doları, Azerbaycan’dan ithalatımız ise hidrokarbon sektörü dahil 1.3 milyar ABD Doları olmuştur. Azerbaycan ekonomisi 2017 yılında % 0.1 büyümüştür. Kişi başına düşen milli gelir 4.186 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Aynı dönemde enflasyon % 12.9 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ülkemizden Azerbaycan’a 2017 yılında yapılan yatırım tutarı 265 milyon ABD Doları olmuştur. Firmalarımız Azerbaycan’ın bağımsızlığından bu yana 10 milyar ABD Dolarını aşan yatırım yapmışlardır. 2017 yılında müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımıza 391.5 milyon ABD Doları değerinde “İş Alındı Belgesi” düzenlenmiştir.

TCMB verilerine göre Azerbaycan’dan ülkemize 2017 yılında 1 milyar ABD Doları yatırım yapılmıştır.Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın yatırımları BTC, BTE, PETKİM, Petlim, Star Rafinerisi ve TANAP gibi projeleri kapsamaktadır. TANAP projesinin açılışı 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Star Rafinerisi’nin de 2018 yılında tamamlanarak açılışının yapılması planlanmaktadır.

Azerbaycan son yıllarda düşen petrol fiyatları nedeniyle ekonomide petrole olan bağımlılıktan kaynaklanan sorunları aşmak için petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalarda tarım ve turizm sektörleri ön plana çıkmakta ayrıca KOBİ’ler ile ağır sanayinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Azerbaycan’da üretilen veya yetiştirilen “Made in Azerbaijan” etiketli ürünlerin yurtdışına satışı için tanıtım faaliyetleri sürdürülmektedir.

Azerbaycan’la ithalat ve ihracatımızın karşılıklı olarak arttırılması bağlamında, Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanması ana gündem maddelerimizden birini teşkil etmektedir. TTA’ya ilişkin iki ülke Ekonomi Bakanlıkları arasındaki müzakereler devam etmektedir.

30 Ekim 2017 tarihinde ilk seferi çıkarılan BTK demiryolu projesinin de Çin-Avrupa güzergahında Orta Koridor’un uluslararası nakliyeciler tarafından tercih edilir kılınması bakımından bölgedeki ticari hareketliliğe katkı yapması beklenmektedir. Sözkonusu projeyle Çin’den Avrupa’ya taşınan yüklerin yolculuk süresi 40 günden 15 güne inmiştir. BTK’nın hızlı ve etkin işletilebilmesi için Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan teknik yetkililer arasındaki temaslar sürmektedir.

Karma Ekonomik Komisyon

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizması çerçevesinde ele alınmaktadır. Son KEK toplantısı 11 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Bir sonraki toplantının gerçekleştirilmesini teminen ilgili kurumlar çalışmalarına devam etmektedir.

Kara Ulaştırması Karma Komisyonu

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karayolu taşımacılığı faaliyetleri Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) mekanizması çerçevesinde ele alınmaktadır. Son KUKK toplantısı iki ülke Ulaştırma Bakanlıkları yetkilileri arasında 26-27 Ekim 2017 tarihlerinde Bakü’de düzenlenmiştir.

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi

Ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı bir yan kuruluş olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) şemsiyesi altında birleşen İş Konseylerinden birini de Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi teşkil etmektedir. DEİK Genel Kurulu toplantısında üyeleri yeniden belirlenen Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi iki ülke arasındaki temaslarını sürdürmektedir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

09:00 - 12:30
1.1.2019 3.1.2019 Yılbaşı Tatili
20.1.2019 20.1.2019 Milli Matem Günü
8.3.2019 8.3.2019 Dünya Kadınlar Günü
20.3.2019 26.3.2019 Nevruz Bayramı
9.5.2019 9.5.2019 Faşizme Karşı Zafer Günü
28.5.2019 28.5.2019 Cumhuriyet Bayramı
5.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
15.6.2019 15.6.2019 Milli Kurtuluş Günü
26.6.2019 26.6.2019 Silahlı Kuvvetler Günü
12.8.2019 13.8.2019 Kurban Bayramı
9.11.2019 9.11.2019 Bayrak Günü
31.12.2019 31.12.2019 Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü