Ekonomik ve Ticari İlişkiler , 1.10.2019

Ekonomik ve Ticari İlişkiler

2018 yılında Azerbaycan’a ihracatımız 1,47 milyar ABD Doları, Azerbaycan’dan ithalatımız ise hidrokarbon sektörü dâhil 1,7 milyar ABD Doları olmuştur. 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise (hidrokarbon sektörü hariç) ithalatımız 245 milyon Dolar, ihracatımız ise 841 milyon Dolardır.

Azerbaycan ekonomisi 2018 yılında % 1,4 oranında büyümüştür. Kişi başınadüşenmilli gelir 4.780 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Aynı dönemde enflasyon % 2,3 olarakgerçekleşmiştir.

Ülkemizden Azerbaycan’a 2018 yılında yapılan yatırım tutarı 143 milyon ABD Doları olmuştur. Azerbaycan’ın bağımsızlığından bu yana ise firmalarımız toplamda 10 milyar ABD Dolarını aşan yatırım yapmışlardır. 2018 yılında müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımıza 370 milyon ABD Doları değerinde “İş Alındı Belgesi” düzenlenmiştir.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın ülkemizdeki yatırımları BTC, BTE, PETKİM, Petlim, Star Rafinerisi ve TANAP gibi projeleri kapsamaktadır.TANAP projesinin açılışı 12 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Star Rafinerisinin açılışı da 19 Ekim 2018 tarihinde yapılmıştır.

Azerbaycan son yıllarda düşen petrol fiyatları nedeniyle ekonomide petrole olan bağımlılıktan kaynaklanan sorunları aşmak amacıyla petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalarda tarım ve turizm sektörleri ön plana çıkmakta, ayrıca KOBİ’ler ile ağır sanayinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Azerbaycan’da üretilen veya yetiştirilen “Made in Azerbaijan” etiketli ürünlerin yurtdışına satışı için tanıtım faaliyetleri sürdürülmektedir.

Azerbaycan’la ticaret hacmimizin arttırılması bağlamında, Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) imzalanması ana gündem maddelerimizden birini teşkil etmektedir. TTA’ya ilişkin iki ülke Ekonomi Bakanlıkları arasındaki müzakereler tamamlanmış olup, anlaşmanın önümüzdeki dönemde imzalanması öngörülmektedir.

30 Ekim 2017 tarihinde ilk seferi başlatılan BTK demiryolu projesinin de Çin-Avrupa güzergahında Orta Koridor’un uluslararası nakliyeciler tarafından tercih edilir kılınması bakımından bölgedeki ticari hareketliliğe katkı yapması beklenmektedir. Sözkonusu projeyle Çin’den Avrupa’ya taşınan yüklerin yolculuk süresi 40 günden 15 güne inmiştir. BTK’nın daha hızlı ve etkin işletilebilmesi için Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan teknik yetkililer arasındaki temaslar sürmektedir.

Karma Ekonomik Komisyon

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizması çerçevesinde ele alınmaktadır. Son olarak Türkiye-Azerbaycan VIII. Dönem KEK Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Sayın Nevruz Memmedov’un eşbaşkanlıklarında 16 Eylül 2019 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilmiştir. Toplantının ardından imzalanan Protokol’ün ekindeki Eylem Planı’nda çeşitli alanlarda işbirliğini içeren ve önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek 147 adet faaliyete yer verilmiştir.

Bir sonraki KEK toplantısı Türkiye’de gerçekleştirilecektir.

Kara Ulaştırması Karma Komisyonu

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki karayolu taşımacılığı faaliyetleri Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) mekanizması çerçevesinde ele alınmaktadır. Son KUKK toplantısı iki ülke Ulaştırma Bakanlıkları yetkilileri arasında 6-7 Aralık 2018 tarihlerinde İzmir’de düzenlenmiştir.

Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) şemsiyesi altında birleşen İş Konseylerinden birini de Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi teşkil etmektedir. Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi iki ülke arasındaki temaslarını sürdürmektedir. Son olarak Türkiye-Azerbaycan KEK VIII. Dönem Toplantısı vesilesiyle 16 Eylül 2019 tarihinde Bakü’de Türkiye-Azerbaycan İş Forumu düzenlenmiştir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30

1.1.2020 6.1.2020 Yılbaşı Tatili
20.1.2020 20.1.2020 Milli Matem Günü
8.3.2020 8.3.2020 Dünya Kadınlar Günü
20.3.2020 26.3.2020 Nevruz Bayramı
9.5.2020 9.5.2020 Faşizme Karşı Zafer Günü
24.5.2020 25.5.2020 Ramazan Bayramı
28.5.2020 28.5.2020 Cumhuriyet Bayramı
15.6.2020 15.6.2020 Milli Kurtuluş Günü
26.6.2020 26.6.2020 Silahlı Kuvvetler Günü
31.7.2020 1.8.2020 Kurban Bayramı
9.11.2020 9.11.2020 Bayrak Günü
31.12.2020 31.12.2020 Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü