Türkiye Cumhuriyeti

Bakü Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Tübitak’tan Duyuru , 13.09.2010

TÜBİTAK’TAN DUYURU

 

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından tasarlanan Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS), Türkiye’nin araştırmacı veritabanını oluşturmayı amaçlamakta olup, sözkonusu sisteme Türkiye’de görev yapan tüm araştırmacılar ve yurtdışında çalışan Türk araştırmacılar http://arbis.tubitak.gov.tr adresinden kayıt olarak bilgilerini girebilmekte ve güncelleyebilmektedir.

 

Sözkonusu sisteme kayıt yaptıran ve bilgilerini girerek onay alan araştırmacılar, AB Yedinci Çerçeve Programı gibi çeşitli iletişim platformlarından yararlanabilmekte, diğer taraftan TÜBİTAK projelerine başvurma ve hakem-izleyici hizmeti verme gibi etkinlikler için bir ön koşulu da yerine getirmiş olmaktadır.

 

Bu çerçevede, Azerbaycan’da çalışan Türk araştırmacılarından da hakem-izleyici hizmeti alınabilmesi ve bilgi birikimlerinden yararlanılabilmesi için bahsekonu araştırmacıların ARBİS veri tabanına kayıt yaptırmaları ve bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

 

 

Saygıyla duyurulur.