Türkiye Cumhuriyeti

Bakü Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlarımızın Yurtdışında Oy Kullanabilmelerine İlişkin Duyuru , 05.03.2014

Değerli vatandaşlarımız,

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında bulundukları ülkelerde açılacak sandıklarda oy kullanabilmelerine ilişkin hazırlıklar sürdürülmektedir. Düzenlenecek ilk seçimlere kadar, bu konudaki önemli güncel hususların düzenli olarak yapılacak duyurularla dikkatinize getirilmesine devam edilecektir. Bu aşamada, aşağıdaki hususların vatandaşlarımızın dikkatine getirilmesinde yarar görülmüştür.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir. Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde yer almanın tek yolu, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise konsolosluklarımıza başvurarak “adres beyanı”nda bulunmaktır. (Büyükelçiliğimizin Konsolosluk Şubesinde konsolosluk işlemi yaptırmış olmanız, adres beyanlı kaydınızın bulunduğu ve dolayısıyla seçimlerde oy kullanılabileceğiniz anlamına gelmemektedir).

Bu itibarla, yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğine sahip olan vatandaşlarımız, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olup olmadıklarını ve hangi Temsilciliğimizin görev bölgesinde kayıtlı olduklarını, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr/ysk/YurtDisiSecmenSorgu.html) kontrol etmelidirler. (Seçmen listeleri fiziki ortamda asılmayacak olup, vatandaşlarımızın “yurtdışı seçmen kütüğü”ne kayıtlı olup olmadıklarını mutlak surette Yüksek Seçim Kurulunun internet sitesinden kontrol etmeleri gerekmektedir).

Yurtdışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşımakla birlikte, Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın,

1. Bağlı bulundukları Temsilciliğe (Azerbaycan için, Büyükelçiliğimizin Konsolosluk Şubesi, Gence Başkonsolosluğu ve Nahçıvan Başkonsolosluğu) şahsen müracaatla “Adres Beyan Formu” doldurarak, veya,

2. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11) indirebilecekleri“Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B (ön ve arka sayfa)”yı eksiksiz doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla bağlı bulundukları Konsolosluğa göndererek, veya,

3.T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (http://www.nvi.gov.tr/Hakkimizda/Projeler,Aks.html?pageindex=11) indirebilecekleri Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız İçin Adres Beyan Formu-B (ön ve arka sayfa)”yı eksiksiz doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte posta yoluyla İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne göndermek suretiyle adres beyanında bulunmaları mümkündür.

Diğer yandan, vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmalarının yanısıra gümrüklerde oy kullanma uygulaması da devam edecektir.

Seçmen kayıtları ve faaliyet alanımıza giren diğer konulardaki duyuruların twitter (https://twitter.com/TC_Baku_BE) facebook (https://www.facebook.com/TCBAKUBE) ve internet sayfalarımız (http://www.baku.emb.mfa.gov.tr) vasıtasıyla takip edilmesi mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Bakü Büyükelçiliği

İlgili Dosyalar :

- FormB_onsayfa

- FORMA-ARKASAYFA