Türkiye Cumhuriyeti

Bakü Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kayıt Altına Alınma Işlemine İlişkin Duyuru , 14.11.2014

"İkamet Yeri ve Bulunulan Adreste Kayıt Altına Alınma Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik"te yapılan değişiklik çerçevesinde, yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin bulunulan adreste kayıt altına alınma süresi 3 günden 10 güne çıkarılmıştır.

 

10 günden fazla kalmak üzere Azerbaycan’a gelen yabancılar (hiçbir gruba istisna getirilmemektedir), ülkeye giriş yaptıktan sonraki ilk 10 gün içerisinde (haftasonları dâhil) Azerbaycan Devlet Migrasiya Hizmetine veya anılan kuruma bağlı bölge idarelerine elektronik posta (qeydiyyat@migration.gov.az), normal posta yoluyla veya şahsen aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmek suretiyle kayıt altına alınırlar.

 

- Yabancının veya vatandaşlığı olmayan kişinin bulunduğu adreste kayıt altına alınmasına ilişkin dilekçe-form (Ek-1)

- Yabancının ülkeye giriş yaptığı pasaportu veya pasaport yerine geçen belge örneği;

 

Yabancıların kayıt altına alınmış olduklarını gösteren belgeleri veya DMH’den işlemin gerçekleştiğine dair alınan elektronik postayı Azerbaycan’dan çıkış yaparken yetkililere göstermeleri gerekmektedir. Yabancıların bulundukları adreste kayıt altına alınmaları için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Yabancılar, aşağıdaki süreler içinde kayıt altına alınırlar:

 

- Vize ile gelenler-vizede belirtilen kalış süresi boyunca

- Vize gerekmeyecek şekilde gelenler-90 gün süresince

 

ÖNEMLİ UYARI!

 

10 günden fazla kalmak üzere Azerbaycan’a gelen yabancıların adreste kayıt altına alınmamaları durumunda, Devlet Migrasiya Hizmeti tarafından aşağıda belirtilen cezai yaptırımların uygulanmaktadır.

 

- 10 Gün içinde kaydolmayanlar 301 AZN, vize kalış müddetini geçirenler 401 AZN Manat arası para cezası

- Para cezasını ödemeyenlere ülkeye 5 yıllığına giriş yasağı konulması