Türkiye Cumhuriyeti

Bakü Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kara Taşıtları Geçici İthal İzni Konusunda Yeni Uygulama , 12.01.2016

Bilindiği üzere, 4458 Sayılı “Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın kişisel taşıtları ile ülkemizde 24 ay kalabilmelerine olanak sağlayan değişiklik yapılmıştı.

Türkiye Gümrük bölgesine kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarının getirilme süreleri hakkında ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hakkındaki ayrıntılı bilgileri havi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi aşağıda sunulmaktadır

http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorul…/…/yolcu-beraberi-tasitlar

Saygıyla duyurulur.

Bakü Büyükelçiliği