Türkiye Cumhuriyeti

Bakü Büyükelçiliği

Bilgi Notları

İşyeri Görev Yazısı ve Dilekçe Örneği - 1, 19.12.2012


İŞYERİ GÖREV YAZISI ÖRNEĞİ

 

İŞYERİ GÖREV YAZISI

 

              Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ..................................... , ...../..../.......  tarihinden beri şirketimizde  ................... olarak çalışmaktadır. Adıgeçene ...........$ aylık ücret ödenmekte olup, bu meblağın tamamı şirketimizin yurtdışında elde ettiği gelirlerden ödenmektedir.

 

              Adıgeçenin, işten ayrıldığı, sözleşmesi feshedildiği veya yetkili devlet makamlarınca arandığında, kendisi hakkında gerekli malumatın verileceğini taahhüt ve beyan ediyorum.

                                                                                                                                                        ..../..../20... 

 

Şirketin adresi
                                                                            
Telefonları                                                               

Yetkili Adı ve Soyadı

   

                                                                                         İmza, Mühür    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Yukarıdaki  örnek belge  işçiler için  olup şirketin anketli A4 kağıdına yazılması gerekmektedir.