Türkiye Cumhuriyeti

Bakü Büyükelçiliği

Bilgi Notları

İşyeri Görev Yazısı ve Dilekçe Örneği - 2, 19.12.2012


DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ
KONSOLOSLUK ŞUBESİNE
BAKÜ

 

              Azerbaycan’ın Bakü şehrinde faaliyet gösteren ......................  şirketinde ..../..../....... tarihinden itibaren  ........... olarak çalışmaktayım.

 

              Askerlik tecili ile ilgili gerekli belgelerim ektedir. Bu nedenle gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arzederim.

                                                                                                                                    ...../..../20...Azerbaycan iş ve ev adresi :
                                                                                                                                                       
Ev ve İş Telefonları  :

Cep Tel                    : 

Türkiye adresi          :

Telefon                     :

e-posta adresi           :

 

 

 

 

NOT: Yukarıdaki  örnek belge  işçiler için  olup şirketin anketli A4 kağıdına yazılması gerekmektedir.