Türkiye Cumhuriyeti

Bakü Büyükelçiliği

Bilgi Notları

İşyeri Görev Yazısı ve Dilekçe Örneği - 3, 19.12.2012


İŞYERİ GÖREV YAZISI ÖRNEĞİ

 

İŞYERİ GÖREV YAZISI

 

              Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Azerbaycan’da ……… …………  şirketin sahibi/müdürü olarak , ...../..../.......  tarihinden beri çalışmaktayım.  Elde etmiş olduğum gelirleri, şirketimin yurtdışındaki faaliyetlerinden sağlamaktayım.

 

              Sahibi veya Hissedarı olduğum şirketi kapattığımda veya devrettiğimde yetkili devlet makamlarına  bildireceğimi taahhüt ve beyan ediyorum.

                                                                                                                                                               ..../..../20...

 

Şirketin adresi                                                                          

Telefonları                                                               

Yetkili Adı ve Soyadı

   

                                                                                         İmza, Mühür    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:  Yukarıdaki  örnek belge  Şirket sahibi ve İşverenler için olup,  Şirketin anketli A4 kağıdına yazılması gerekmektedir.