Türkiye Cumhuriyeti

Bakü Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Konsolosluk İşlemleri Hakkında Bilgiler, 11.04.2016


VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE !


Azerbaycan’da 10 günden fazla kalmak isteyen vatandaşlarımızın vize süresine bakmaksızın ilk 10 gün içerisinde ikamet ettikleri yerdeki Migrasya idarelerine veya ASAN Hizmeti idarelerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkeden çıkarken para cezası 301 Manat para cezası kesilmektedir. Vize süresini ve ikamet izni süresini geçirenlerden ise 401 Manat para cezası kesilmektedir. 

 

 

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI

 

Soru: Yabancıların T.C. vatandaşlığını kazanabilmesinin şartları nelerdir?

 

Cevap: Aşağıda belirtilen koşullar yerine getirildiği takdirde Türk vatandaşlığına müracaat edebilirsiniz:

 

  1. Türk vatandaşıyla evli olunması (evlilik tarihinden 3 yıl sonra müracaat edilebilmektedir)
  2. Türkiye’de kanuni olarak (oturma veya çalışma izni, ikamet teskeresi) kesintisiz 5 yıl ikamet edilmesi (başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunulabilir)
  3. Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin  vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.
  4. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi ilgili makamlarca uygun görüldüğü takdirde, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

 

Soru: T.C. vatandaşlığına geçmek için hangi belgeler gereklidir?

 

Cevap:

-T.C. vatandaşının nüfus kayıt örneğinin aslı, nüfus cüzdanı ve fotokopisi

-Yabancı vatandaşın doğum belgesi ve şahsiyet vesikasının Bakü şehri 1. Noterinden onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi

-Çocuklarının (varsa) nüfus cüzdanları ve fotokopileri

-Uluslararası aile cüzdanın aslı ve fotokopisi

-Başvuru sahibinin ve eşinin 2'şer adet vesikalık fotoğrafı

 

Sözkonusu belgelerle Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine müracaat edildiği takdirde, mülakat için randevu verilmektedir.

 

Soru: T.C. vatandaşlığından hangi şartlar altında çıkılır?

 

Cevap: Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

 

-  Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak

-  Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak

-  Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak

-  Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak

 

ASKERLİK İŞLEMLERİ 

 

Soru: Dövizle askerliğe hak kazanabilmenin şartları nelerdir?

 

Cevap:

Dövizle askerliğe hak kazanabilmek için yurt dışında (çalışma veya oturma iznine sahip olarak) 3 yıl, 1.095 gün bir fiil bulunmak gerekmektedir. Türkiye’de geçirilen günler bu süreye dahil edilmemektedir. Tecil süresi 1 yıl olup, tecil süresinin yarısından fazlasını (184 gün) Türkiye’de geçirdiği tespit edilenlerin müteakip erteleme yapılmamaktadır.

 

Soru: Yurtdışında ilk defa askerlik tecili yaptırmak için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap:

-Çalışma veya oturma iznibelgesinin aslı ve fotokopisi

-Tecil dilekçesi

-İşyeri görev yazısı

-4 adet vesikalık fotoğraf

-Pasaportun işlem görmüş sayfa fotokopileri

-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü fotokopisi

-İşyeri tescil belgesi fotokopisi (şahadetname)

-Vergi yazısı (Bakü Baş Vergi Müfettişliğinin şirketin faaliyetinin devam ettiğini gösterir belgesi)

-Noterden Türkçe tercümeli ve tasdikli, bir asıl ve bir suret iş sözleşmesi/emek mukavelesi (işyeri sahibi ve ortağı olanlar için gerekmiyor)

-Şirket Nizamnamesinin fotokopisi

-Üniversite mezunu olanlar için Askerlik Şubesinden yedek subay adayı olarak karar aldırdığınızı gösterir belge (Yurt Dışından mezun olanlar için denklik belgesi fotokopisi)

-Azerbaycan’da sigortalı olduğunuzu gösteren sigorta kartı fotokopisi.

 

Soru: Müteakip askerlik tecili için gerekli belgeler nelerdir?

 

Cevap:

Halen aynı işyerinde çalışıyor olmanız durumunda;

 

-İşyeri görev yazısı, (işyeri ortağı ve sahipleri dilekçelerini, firmalarının antetli kağıdına yapıp mühürleyecekler)

-Vergi yazısı fotokopisi (iş yerinin halen faal olduğunu gösteren)  

-Çalışma veya oturma izni asılları ve fotokopisi

-Pasaportun işlem görmüş sayfa fotokopileri

 

Not: İşyeri Değiştirenler: Yukarıdaki belgelere ek olarak yeni işyerleriyle sözleşme nizamname ve şaadetname örneklerini de ibraz edeceklerdir.

 

Soru: Ne zaman müteakip erteleme işlemi için başvuru yapabilirim?

 

Cevap: Tecil bitiş tarihinden 45 gün önce müteakip erteleme işlemi için başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Soru: Askerlik tecilimi yaptırdım ve iş nedeniyle farklı ülkelerde çalışmalarıma devam etmekteyim. Çalışma ve oturum izni aldığım süre zarfında izinleri aldığım ülke dışında başka bir ülkede (Türkiye hariç) bulunmamın dövizli askerlik için sayılan günlere etki eder mi?
Örneğin halihazirda Azerbaycan’da 1 yıllık çalışma ve oturum iznim var. Bu izinler suresinde, 2 ay Katar'da bulunmamın askerlik günlerine etkisi var mı?

 

Cevap: Çalışma veya oturma izninizin bulunduğu yabancı ülke dışında 1 aydan fazla ikamet edeceğiniz yabancı ülkenin çalışma veya oturma iznini almanız gerekmektedir.

 

E-PASAPORT İŞLEMLERİ

 

Soru: E –pasaport başvurusu için neler gereklidir?

 

Cevap:

- www.epasaport.gov.tr internet adresinden randevu alınması

-Eski pasaport

-Nüfus cüzdanı

-İki adet fotoğraf (beyaz fonlu, 6x5)

-Harç (Süresine göre değişmektedir.)

 

Soru: 18 yaşından küçükler için pasaport nasıl çıkartılır?

 

Cevap:

-Eski pasaport

-Nüfus cüzdanı

-İki adet fotoğraf ( beyaz fonlu, 6x5)

-Harç

-Anne ve babanın çocuğu ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

-Çocuğun anne ve babasından herhangi birisi başvuru sırasında gelemeyecek ise, Muvafakatname ile başvuru yapılması gerekmektedir.

-Mahkemeye intikal etmiş durumlarda Mahkeme kararının tasdikli aslı şarttır.

 

Soru: Pasaport kaybedildiğinde yapılması gereken işlemler nelerdir?

 

Cevap: Bulunduğunuz ülkedeki şehir polis idarelerinden kayıp pasaport yazısı ve nüfus cüzdanıyla Temsilciliklerimize müracaat edilebilir.

 

Soru: Pasaportlar ne kadar sürede teslim edilmektedir?

 

Cevap: Tanzimle ilgili herhangi bir teknik Sorun yaşanmadığı takdirde başvuru tarihinden itibaren 10-15 gün içerisinde Konsolosluk Şubemiz tarafından pasaportlar teslim edilebilmektedir.

 

Soru: Süresi biten pasaportumu uzatabilir miyim?

 

Cevap: Süresi biten pasaportlar için uzatma yapılmamaktadır. Yeni pasaport için müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

Soru: 18 yaşından küçük çocuğumu kendi pasaportuma kaydettirebilir miyim?

 

Cevap: Anne veya babanın pasaportuna çocukların kaydı yapılmasına ilişkin uygulama sona ermiştir. Her T.C. vatandaşına ayrı pasaport tanzim edilmesi uygulamasına geçilmiştir.

 

DOĞUM

 

Soru: Doğum tescil işlemleri için neler gereklidir?


Cevap:

-Hastahaneden doğum belgesi

-Evlenme cüzdanı ve fotokopisi

-Anne ve babanın kimlik ve kimlik fotokopileri

-İstenilen belgelerle eşlerden birisi müracaat edebilir.

 

Doğum bildirimi 60 gün içerisinde yapıldığında nüfus cüzdanı ücretsiz olarak düzenlenmekte olup, doğum bildirimi 60 günü geçtiği takdirde 3 ABD Doları nüfus cüzdan bedeli alınmaktadır.


NÜFUS

 

Soru: Nüfus cüzdanı kaybedildiğinde yeniden başvuru esnasında talep edilen belgeler nelerdir?


Cevap:

- Bulunduğunuz ülkedeki şehir polis idarelerinden kayıp nüfus cüzdanı yazısı

- İki adet 3x4 ebatında vesikalık fotoğraf (arka fonunun beyaz olması gerekmektedir).

- 3 ABD Doları nüfus cüzdan bedeli

- T.C. vatandaşı olduğunuzu belgeleyen bir kimlik belgesi

 

Soru: Evlilik dışı olan çocuğumun tescil işlemleri için neler gereklidir?

 

Cevap:

-Anne T.C. vatandaşı ise hastaneden alınan doğum belgesi ve annenin T.C. vatandaşı olduğunu ispata yarar belge ile annenin bekar olduğunu ispata yarar belge yeterlidir.

-Baba T.C. vatandaşı ise, anne ve babanın beyanı ile babalığı tanıma senedi gerekmektedir.

 

Not: Evlilik dışı olan çocuk, çocuğun annesiyle veya babasıyla sonradan evlenilmesi durumunda evlilik içinde tescil ediliyormuş gibi işlem görmektedir.

 

Soru: Babalığı tanıma senedi nasıl düzenlenir?

 

Cevap: Babalığı tanıma senedi düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle Konsolosluk Şubemize müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

-          Çocuğun hastanen alınan doğum belgesi,

-          Çocuğun Azerbaycan makamlarınca düzenlenmiş "doğum şahadetnamesi",

-          Annenin Azerbaycan makamlarınca düzenlenmiş "doğum şahadetnamesi

-          Annenin bekâr olduğunu gösteren belge (form 14)

 

Not: Azerbaycan veya başka bir dilde olan belgelerin noter tasdikli sureti gerekmektedir.EVLİLİK

Soru: Yurtdışında evlilik işlemleri için istenilen belgeler nelerdir?

 

-T.C. vatandaşının Türkiye’de bağlı bulunduğu kurumdan evlenme ehliyet belgesi veya vukuatlı aile nüfus kayıt örneği de olabilir

-3 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş 3x4 ebatında vesikalık fotoğraf

-nüfus cüzdanı aslı

-Yabancı vatandaşın kendi kurumlarından;

-"Forma 14" (Bekarlık Belgesi Bakü 1. Noterinden alınmaktadır)

-"Şahsiyet vesigesi"

-"Doğum şahadetnamesi"

Bu belgeler temin edilip Azerbaycan Bakü 1. Noterinden Türkçe tercüme edilerek 3 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) ve kimlikleri ile konsolosluğa müracaat edilir.

 

Soru: Evlilik tescil işlemi ne kadar sürmektedir?

 

Cevap: Ortalama 15 gün sürmektedir.

 

Soru: Büyükelçilikte kimler evlenebilir ve koşulları nelerdir?

 

Cevap: T.C. Büyükelçiliğinde evlilik yapılabilmesi için çiftlerden her ikisinin de T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. T.C. vatandaşı olan çiftin evlendirme işlemi için önceden Konsolosluk Şubemizi arayarak bilgi ve randevu alması gerekmektedir.


VİZE İŞLEMLERİ

 

Soru: Çalışma vizesi için hangi belgeler talep edilmektedir?


Cevap:

-konsolosluk.gov.tr internet adresinden vize başvuru formu

-6x5 beyaz fonlu 1 adet biometrik fotoğraf

-Sabıka Kaydı olmadığına dair ASAN Hizmeti İdaresinden Belge

-İşyeri ile yapılmış işçi sözleşmesi (işçiler, çalışanlar için)

-İşyeri sahibi veya ortağı olduğunu gösteren şirket tescil belgeleri (işverenler için)

-Pasaport fotokopisi

-Çalışma Bakanlığı'ndan olumlu cevap gelmesini müteakip 721 ABD Doları (641 Çalışma izni harcı+80 Dolar ikamet belgesi harcı)

 

Not: Çalışma Vizesi için başvuran kişiye Büyükelçiliğimizce referans numarası verilmektedir. Sözkonusu numara ile sözleşme yaptığı şirket yetkilisinin vize başvurusunda bulunan kişi adına 10 iş günü içerisinde www.csgb.gov.tr adresinden müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Soru: Aile birleşimi vizesi için hangi belgeler talep edilmektedir?


Cevap:

-Türkiye’de ikamet eden kişinin birinci derecede akraba olması şarttır.

-konsolosluk.gov.tr internet adresinden vize başvuru formu

-6x5 beyaz fonlu 1 adet biometrik fotoğraf 

-Türkiye’de ikamet eden kişinin Noter tasdikli davetiyesi ve ikamet teskeresi fotokopisi

-Pasaport ve fotokopisi

-Sağlık Sigortası (en az üç ay)

 

 Soru: Taşımacılık/Şoför için hangi belgeler talep edilmektedir?


Cevap:

-konsolosluk.gov.tr internet adresinden vize başvuru formu

-Ağır vasıta sürücü belgesi

-Şirket ile Sürücü arasındaki sözleşme

-Sürücü olarak çalıştığına dair işyerinden alınan belgenin aslı

-Şirketin Uluslararası nakliyat yaptığını gösteren lisans veya benzeri izin belgesi

-Şahsiyet Vesikası (Kimlik kartı)

-Sağlık Sigortası (en az üç ay)

 

Soru: Türkiye’de T.C. vatandaşları ile evli olan Azerbaycan vatandaşlarının vize başvurusu nasıl yapılmaktadır?


Cevap:
Türkiye’ de bulunan Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’ye girişlerinde herhangi bir giriş yasağı yok ise, Türkiye’ye geldikleri ilk bir ay içerisinde (vize uygulaması yoktur) ikamet edecekleri şehrin EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Yabancılar Polis İdaresine müracaat ederek, evlilik ile ilgili ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.

 

Soru: T.C. vatandaşlarının Azerbaycan vize başvurusu konusunda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

 

Cevap:

- Azerbaycan’a gelen T.C. vatandaşları yalnızca Bakü Havalimanında 10 Dolar karşılığında (2 adet fotoğraf ve başvuru formu ile) 60 günlük vize alabilmektedirler. Azerbaycan’da 10 günden fazla kalmak isteyen vatandaşlarımızın vize süresine bakmaksızın ilk 10 gün içerisinde ikamet ettikleri yerdeki Migrasya idarelerine veya ASAN Hizmeti idarelerine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkeden çıkarken para cezası 301 Manat para cezası kesilmektedir. Vize süresini ve ikamet izni süresini geçirenlerden ise 401 Manat para cezası kesilmektedir. 

 

Soru: Azerbaycan’da ikamet eden ve çalışan, ülkemize vize için müracaat eden üçüncü ülke vatandaşları için talep edilen belgeler nelerdir?

 

Cevap:

- Çalıştıkları şirketten görev yazısı

- Oturma ve çalışma izinleri

- Pasaport ve fotokopisi

- 6x5 beyaz fonlu 1 adet biometrik fotoğraf 

- Türkiye’de davet eden şirketin mektubu veya davet eden kişinin noter onaylı davet belgesi

- Turizm amaçlı ise otel rezervasyonu ve gidiş-dönüş uçak bileti

 

Soru:  Eğitim–Staj/kursu vizeleri için hangi belgeler gerekmektedir?

 

Cevap:

-konsolosluk.gov.tr internet adresinden vize başvuru formu

-6x5 beyaz fonlu 1 adet biometrik fotoğraf 

-Sağlık Sigortası (en az üç ay)

-Resmi Kurum veya Üniversite'den kabul mektubu

 

VİZE İŞLEMLERİ

 

1-Vekalatnameler

 

Vekaletname işlemlerinde aşağıdaki belgelere ihtiyaç bulunmaktadır.

 

- Pasaport ve nüfus cüzdanı

- Vekil tayin edilecek kişinin nüfus bilgileri

- Tapu, her türlü gayrimenkul alış-satış, miras-intikal, avukat, boşanma ve her türlü mahkeme ile ilgili işlemlerde müracaat edenin iki adet fotoğrafı gerekmektedir

 

2- Muvakatname

18 yaşından küçük çocuklar için talep edilen pasaport işlemlerinde anne ve babanın birlikte müracaat etmesi gerekmektedir. İşlem sırasında eşlerden birisi yoksa muvafakatname talep edilir. Muvakatname işlemi için müracaat eden anne veya babadan aşağıdaki belgeler talep edilir.

 

- Müracaat edenin nüfus cüzdanı ve pasaportu

- İki adet fotoğraf

- Muvafakat edilen çocuğun nüfus bilgileri

 

Azerbeycan Makamlarından Alınan Evrak Tasdikleri

 

Azerbaycan makamlarından alınan ve Türkiye’ye gönderilecek olan her türlü belgelerin Azerbaycan Bakü 1. Noterinden tercüme ve tasdik edilmesi zorunludur.

 

*Not: Ticari işlem ve belgelerin Azerbaycan 1. Noterinden tercüme tasdik işlemi yapıldıktan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesinden onaylatılmak suretiyle konsolosluğumuzda tasdik işlemi için müracaat edilir.

 

 

Tereke İşlemleri ( Yurtdışında vefat eden vatandaşların nakil işlemlerinin yapılması)

 

Soru: Azerbaycan’da T.C. vatandaşının vefat etmesi durumunda hangi belgeler gereklidir?


Cevap:

- Ölüm raporu ("forma 106, ölüm hakkında tıbbi şahadetname")

- Bulaşıcı ("yoğucu") hastalık olmadığına dair rapor

- Pasaport ve nüfus cüzdanının asılları vefat edenin en yakını tarafından konsolosluğa ibraz edilmesi gerekmektedir.


Azerbaycan’a izinli gelen kamu görevlilerinin rahatsızlanması durumunda çeşitli resmi hastanelere yaptıracakları hasta sevk  kağıdı ve rapor işlemleri:

 

Yurtdışında izinli geçiren kamu görevlileri için hastalık veya herhangi bir rahatsızlanma durumunda Büyükelçiliği’mize müracaat ederek hasta sevk işlemleri yaptırması ve tedavi sonucunda almış oldukları raporu Büyükelçilikten onaylatarak Türkiye’ye döndüklerinde çalıştığı kuruma vermeleri gerekmektedir.